Villkorskontroll

 Mätning av emissioner enligt föreskriva villkor i verksamhetens miljötillstånd.

Emissionsmätningar för villkorskontroll

Miljötillstånd är en förutsättning för verksamheter som påverkar mark- och vattenmiljön. Att förvalta förtroendet och se till att verksamheten bedrivs enligt de villkor som myndigheter ställer krav på kräver kunskap och en oberoende partner som kan hjälpa till med rapportering och uppföljning. ​​​Miljömätarna erbjuder ackrediterade emissionsmätningar för villkorskontroll, vilket ger säkerhet och trovärdighet i alla led i processen. 

Idag arbetar vi med kontrollmätningar i två delar. Den första delen innebär att Miljömätarna genomför kalibrerings- och kontrollmätningar av verksamhetsutövarens egna mätsystem (kallat AMS, eller Automatiskt Mät System) i enlighet med standarden SS-EN 14 181. Mätningarna görs normalt en gång per år. Den andra delen innebär kontrollmätningar av parametrar som inte mäts i verksamhetsutövarens egna mätsystem. Mätningarna utförs normalt två gånger per år. Vid helt nya anläggningar görs mätningar fyra gånger under det första året som anläggningen är i bruk. 

Oavsett vad din verksamhet har för behov av kontrollmätningar hjälper vi dig att skapa en oberoende emissionsmätning som tar hänsyn till gällande standarder, föreskrifter och regelverk.

Vilka parametrar ingår i en villkorskontroll?

En villkorskontroll bygger på hur miljötillståndet för ditt företag ser ut. Där finns fastslaget under vilka villkor verksamheten får bedrivas och vilka gränsvärden för utsläpp som måste följas. Av oss får du erfarenhet och kunskap som ger dig en smidigare och tryggare villkorskontroll och en säker mätprocess. 

Nedan anges vilka parametrar och mätningar som Miljömätarna kan hjälpa ditt företag och din verksamhet med:

 • fukthalt, vattenånga
 • gashastighet/gasflöde
 • jämförelsemätning av fasta rökgassystem
 • jämförande mätning enligt NFS 2016:13
 • kalibreringsfunktion för AMS vid QAL2
 • kalibreringsfunktion, utökad för AMS, vid AST
 • koldioxid, CO2
 • kolmonoxid, CO
 • kvävedioxid, NO2
 • kväveoxider, NO/NOx
 • lustgas, N2O
 • rökgasflöde
 • stofthalt
 • svaveldioxid, SO2
 • syrgas, O2
 • temperatur
 • totalt organiskt kol, TOC
 • ammoniak, NH3
 • dioxiner, PCDD/PCDF
 • koldioxid biogent/fossilt
 • kvicksilver, totalt, Hg
 • metaller, totalt
 • svaveldioxid, SO2
 • saltsyra, HCl
 • vätebromid,
 • vätefluorid, HF

Fördelar när du väljer Miljömätarna för villkorskontroll:

 • Få en rutinerad partner som har mer än trettio års erfarenhet av ackrediterade provtagningar och miljömätingar
 • Beställare får samma kontaktperson. Kontaktpersonen är även ansvarig för utförande, utvärdering och avrapportering
 • Få alltid provtagning, analys av rådata, genomgång och rapport
 • Kontinuerligt uppsatta villkorskontroller för att säkerställa efterlevnaden av ert miljötillstånd


Har du frågor – eller vill boka villkorskontroll hos oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss och diskutera ditt företags villkorskontroll. Hos oss får du hjälp med att lägga upp testintervaller och provtagning för villkorskontroll. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och en kopp kaffe tillsammans med er.

Vad innebär ett miljötillstånd?

Alla större verksamheter i Sverige som har en påverkan på miljön behöver ett miljötillstånd. Miljötillståndet söks via Länsstyrelsen och börjar oftast med ett samråd som sedan leder till en ansökan om tillstånd samt en miljökonsekvensbeskrivning som ska lämnas in till miljöprövningsdelegationen. Efter att miljöprövningsdelegationen har gått igenom ansökan och vissa fastlagda steg i processen är genomgångna tas ett beslut om miljötillstånd. Har verksamheten stor påverkan är det Mark- och miljödomstolen som prövar och ger miljötillstånd. I miljötillståndet anges vilka utsläppsnivåer som verksamheten ska förhålla sig till.

Få svar på frågor om villkorskontroll

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Vill du veta mer?

Här hittar du referenser till en del av uppdragsgivare som Miljömätarna hjälper med villkorskontroll.