Villkorskontroll

 Mätning av emissioner enligt föreskriva villkor i verksamhetens miljötillstånd.

Emissionsmätningar för villkorskontroll

Miljötillstånd är en förutsättning för verksamheter som påverkar mark- och vattenmiljön. Att förvalta förtroendet och se till att verksamheten bedrivs enligt de villkor som myndigheter ställer krav på kräver kunskap och en oberoende partner som kan hjälpa till med rapportering och uppföljning genom villkorskontroll. ​​​Miljömätarna erbjuder ackrediterade emissionsmätningar, vilket ger säkerhet och trovärdighet i alla led i processen. 

Idag arbetar vi med kontrollmätningar i två delar. En del består i att Miljömätarna genomför kalibrerings- och kontrollmätningar av verksamhetsutövarens egna mätsystem (kallat AMS, eller Automatiskt Mät System) i enlighet med standarden SS-EN 14 181. Mätningarna görs normalt en gång per år. Den andra delen består av kontrollmätningar av parametrar som inte mäts i verksamhetsutövarens egna mätsystem. Mätningarna utförs normalt två gånger per år. Vid helt nya anläggningar görs mätningar fyra gånger under det första året som anläggningen är i bruk. 

Oavsett vad din verksamhet har för behov av kontrollmätningar, så hjälper vi dig att skapa en oberoende emissionsmätning som tar hänsyn till gällande standarder, föreskrifter och lagar. Vi ser till din kontroll blir korrekt!

Vilka värden och parametrar ingår i en villkorskontroll?

En villkorskontroll bygger på hur miljötillståndet för ditt företag ser ut. Där finns fastslaget under vilka villkor verksamheten får bedrivas och vilka gränsvärden för utsläpp som måste följas. Av oss får du erfarenhet och kunskap som ger dig en smidigare och tryggare villkorskontroll och en säker mätprocess. 

Miljömätarna i Linköping är ackrediterade av SWEDAC för en rad olika typer av mätningar. Vi har haft ackreditering sedan 1993, vilket ger dig en villkorskontroll som har följt utvecklingen under lång tid. Det ger dig möjlighet att undvika vanliga och onödiga fallgropar. Idag hjälper vi allt framförallt kraft- och värmesektorn, men även små och stora industrier och lantbruk.

Här kan du se vilka typer av ämnen och mätningar som Miljömätarna kan hjälpa ditt företag och din verksamhet med:

 • fukthalt, vattenånga
 • gashastighet/gasflöde
 • jämförelsemätning av fasta rökgassystem
 • NFS 2016:13 Beräkning Ja
 • kalibreringsfunktion för AMS vid QAL2
 • kalibreringsfunktion, utökad för AMS, vid AST
 • koldioxid, CO2
 • kolmonoxid, CO
 • kvävedioxid, NO2
 • kväveoxider, NO/NOx
 • lustgas, N2O
 • rökgasflöde
 • stofthalt
 • svaveldioxid, SO2
 • syrgas, O2
 • temperatur
 • totalt organiskt kol, TOC
 • ammoniak, NH3
 • dioxiner, PCDD/PCDF
 • koldioxid biogent/fossilt
 • kvicksilver, totalt, Hg
 • metaller, totalt
 • svaveldioxid, SO2
 • saltsyra, HCl
 • vätebromid,
 • vätefluorid, HF

Fördelar när du väljer Miljömätarna för villkorskontroll:

 • Du får en rutinerad partner som har mer än trettio års erfarenhet av ackrediterade provtagningar och villkorskontroller.
 • Ditt företag får en och samma kontaktperson hos oss. Det betyder att en person är dedikerad till er provtagning, men också att samma person är ansvarig för sammanställning och avrapportering.
 • Du får alltid provtagning, analys av rådata, genomgång och rapport.
 • Kontinuerligt uppsatta villkorskontroller så att du håller det tidsspann som ditt företag och miljötillstånd behöver.


Har du frågor – eller vill boka villkorskontroll hos oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss och diskutera ditt företags villkorskontroll. Hos oss får du hjälp med att lägga upp testintervaller och provtagning så att det följer de villkor ditt tillstånd sätter. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och en kopp kaffe tillsammans med dig.

Vad innebär ett miljötillstånd?

Alla större verksamheter i Sverige som har en påverkan på miljön behöver ett miljötillstånd. Miljötillståndet söks via Länsstyrelsen och börjar oftast med ett samråd som sedan leder till en ansökan om tillstånd samt en miljökonsekvensbeskrivning som ska lämnas in till miljöprövnings-delegationen. Efter att miljöprövningsdelegationen har gått igenom ansökan och vissa fastlagda steg i processen är genomgångna tas ett beslut om miljötillstånd. Har verksamheten stor påverkan är det Mark- och miljödomstolen som prövar och ger miljötillstånd. I miljötillståndet anges vilka utsläppsnivåer som verksamheten har tillåtelse att bedriva produktion inom.

Få svar på frågor om villkorskontroll

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Vill du veta mer?

Här hittar du referenser till en del av uppdragsgivare som Miljömätarna hjälper med villkorskontroll.