25 års erfarenhet av emissionsmätning

Miljömätarna

swedacswedac
swedac
swedac

Välkommen till

Miljömätarna i Linköping AB är ett kvalitetsinriktat, ackrediterat luftlaboratorium med mer än 25-års erfarenhet av emissionsmätningar. Tyngdpunkten ligger inom kraft- och värmeproducerande industri men företaget utför mätningar inom alla typer av industri. Våra kunder är några av Sveriges största energiproducenter såväl som mindre företag inom industrin.
test