Spridningsberäkningar

Ger nya och befintliga verksamheter kontroll och överblick över förväntade utsläpp i luft.

Spridningsberäkningar vidgar verksamhetens vyer

En spridningsberäkning ger dig en bra överblick och kontroll över hur utsläpp påverkar omvärlden. Vi tar utgångspunkt i emissionsnivåer, och hur emissioner beter sig i luften och  hur dessa sprids. Det finns många olika verksamheter som kan behöva göra en spridningsberäkning – både vid befintliga verksamheter och vid planering av nya. Miljömätarna tar fram underlag och arbetar tillsammans med SMHI för att leverera spridningsberäkningar. Det ger dig kvalitet och säkerhet i beräkningarna som är användbara underlag för verksamhetsbeslut och utvecklingsarbete.

Spridningsberäkning kan ge dig svar på:

Hur kan olika scenarier i verksamheten påverka luftkvaliteten i närområdet? Då undersöks bland annat varierande utsläpp, mängd och utsläppshöjder.
Hur påverkar skorstenen emissioner? En spridningsberäkning hjälper till att dimensionera skorstenshöjden efter miljökrav och ger en bild av hur spridningen av emissioner ser ut.
Hur ska verksamhetens produktion drivas maximalt för att klara miljölagstiftningens villkor?

Vad händer efter en spridningsberäkning?

Gör du spridningsberäkning för att starta upp ny verksamhet, har du efter att beräkningen är gjord underlag för beslut. Handlar beräkningen om att mäta en redan befintlig verksamhet, så har du fått viktiga insikter för framtiden. Arbetet med att minska miljöpåverkan och driva en hållbar verksamhet är en ständigt pågående process. Se till att du har stöttning inom flera uppföljningsprocesser av en och samma partner. Det sparar både tid och resurser.

Miljömätarna är en komplett partner och löser både prestandatester, NOx-mätningar, QAL2 och villkorskontroll. Det ger dig korrekt underlag för återrapportering till myndigheter som Naturvårdsverket. Du kan också få hjälp med skräddarsydda egenkontroller och BAT-mätningar. Börja med att kontakta oss för förutsättningslösa diskussioner vad din verksamhet behöver för stöd och vilka behov av korrekta mätningar, korrekta parametrar och kontroll av mätsystem som finns.

Fråga oss om spridningsberäkning

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Referenser

Läs mer om Miljömätarnas olika uppdrag. Här har vi samlat både nya och gamla kundcase.