Egenkontroll & andra utredningarUtveckla verksamheten med egenkontroll

Miljökrav och miljötillstånd lagstadgar en rad olika mätningar som din verksamhet kan få hjälp av Miljömätarna med. Men det finns också möjlighet att använda oss för att följa upp och kontrollera verksamheten med egna utredningar som inte har med gällande lagkrav att göra. Det ger möjlighet att få en bättre helhetsblick över produktionen och är också ett redskap för att omsätta framtidsvisioner till verklighet.

Doseringsutredning och mätningar för korrosionskontroll

Kontrollera halter av korrosiva gaser eller om du har en överdosering av kemikalier i processen. Vilka parametrar som är intressanta för din verksamhet och din verksamhets utveckling vet du bäst. Men vi kan hjälpa dig att få en objektiv och sann bild att fatta förändringsbeslut utifrån.

​​​​​​​Hos oss kan du hyra instrument och sätta upp mätningar själv, eller ta hjälp av vår kunskap och erfarenhet av olika utredningar. Du kan få hjälp med parametrar där vi har ackreditering, men också beställa andra emissionsmätningar som berör oljedimma, utsläpp till vatten eller multikomponentmätning med FTIR-instrument. (FTIR-instrument använder en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en infraröd ljuskälla och på det viset kan identifiera material. Det är en vanlig mätmetod vid luftburna emissioner.)


Villkorskontroll, QAL2 eller BAT-mätning?

Det finns en rad olika tjänster hos oss som passar verksamheter med olika miljötillstånd. När du behöver uppföljning och kontroll av emissioner som rör villkorskontroller eller deklaration av NOx-avgifter, eller hjälp med att uppdatera kalibreringsfunktioner för QAL2, så är du varmt välkommen till Miljömätarna. Som ett ackrediterat laboratorium och tre decennier av arbete med mätningar och kontroller får du en partner som är oberoende, kunnig och har bred erfarenhet. Det gör att din verksamhet har en kunskapsbank att ösa ur och har ett bollplank i miljöarbetet.

Alltid en och samma kundkontakt

Det är tryggt när din konsult kan verksamheten och förstår förutsättningar för produktion och drift. Alla företag och verksamheter är, trots att kan processerna vara liknande, unika i arbetssätt och identitet. När det gäller att få fram korrekta mätdata så krävs förståelse för hur mätutrustning och processer fungerar.

Tillsammans med Miljömätarna så har du en och samma kundkontakt från början till slut. Vi planerar dina mätningar tillsammans och du har alltid en och samma person att vända dig till. Det gör beslut och ändringar enklare och minskar risk för att viktig information faller bort. I det långa loppet betyder det också att du vet att vi känner verksamheten och de behov av produktion som finns trots kanske provtagningar eller stresstester. Det gör att det blir bättre mätningar och effektivare arbetsprocess. Vill du veta hur vi gör?

Fråga oss om egenkontroll

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Referenser

Ta reda på mer om hur Miljömätarna löser egenkontroller. Här finns referenser till några av våra uppdragsgivare.