QAL2 & AST

Kvalitetssäkring av automatiska mätssystem för utsläpp och utomhusluft.

När du behöver hjälp med QAL och AST

Avfalls- och samförbrännare och stora förbränningsanläggningar har krav på sig att kvalitetssäkra sina mätresultat enligt SS-EN 14181:2014. Kvalitetssäkringen som också kallas QAL, eller Qality Assurance Level är uppdelade i tre delar: QAL1 som tar upp den instrumenttypiska kvaliteten på data från verksamhetens mätinstrument, QAL2 som testar mätsystemen och QAL3 som handlar om egenkontroll av befintligt mätsystem.

Dina mätinstrument – QAL1

QAL1 handlar om intrumentleverantörernas kvalitetskontroll och redovisningskrav. Detta ingår i den europeiska standarden, SS-EN 14181:2014.

Innan du gör övriga kontroller, som krävs för att kvalitetssäkra mätresultaten så ska alla instrument både funktions- och linjäritetskontrolleras. Du kan alltid få hjälp av oss om du har frågor, men din instrumentleverantör är din främsta kontakt när det gäller QAL1.

Provtagning som sätter mätsystem på prov – QAL2

QAL2 innebär att verksamhetens mätdata kalibreras mot referensmetoder. Detta ska göras minst vart femte år. Det handlar om att kunna säkerställa att de värden du får ut ur ditt eget mätysystem är korrekta. Detta kräver att ett ackrediterat mätlaboratorium tar ut parallellprover, som jämförs mot de mätningar som görs i din verksamhet. Efter det analyseras resultaten och bearbetas statistiskt för att skapa en kalibreringsfunktion. Du får en kalibreringsfunktion per parameter, tex NOx, CO eller stoft.

För att få en så korrekt och representativ kalibreringsfunktion som möjligt så krävs både låga och höga halter inom normalspannet från anläggningen. När kalibreringsfunktionen är klar läggs den in i verksamhetens mätsystem så att alla värden justeras mot standardreferensmetodernas nivåer. De unika kalibreringsfunktionerna ska kontrolleras en gång varje år. Miljömätarna har lång erfarenhet av att hjälpa till med alla mätningar och beräkningar som ingår i QAL2.

Egenkontroll av dina mätsystem – QAL3

QAL3 innebär ytterligare kontroll och uppföljning av de mätsystem som finns i verksamheten. Detta regleras också i SS-EN 14181.

Årlig systemtest – AST

Varje år kontrollerar vi att kalibrerfunktionerna som beräknats vid QAL 2 fortfarande är giltiga för din anläggning. Detta görs vid en så kallad AST (Annual Surveillance Test). Detta görs normalt under en arbetsdag. Om allt faller väl ut kan funktionerna användas i ytterligare ett år. Men om något har hänt, som gör att funktionen inte längre är giltig, ser vi till att du får en förnyad QAL2, med nya kalibreringsfunktioner.


Du har ett ackrediterat laboratorium hela vägen

Miljömätarna har under många år utfört mätningar och beräkningar enligt SS-EN 14181. Vi samarbetar med våra kunder för att få till ett så bra mätprogram för QAL2 som möjligt för både oss och den egna driften. så att allt löper smidigt och allt utförs enligt gällande föreskrifter. Med samma projektledare från början till slut lär vi känna din verksamhet och vet vilka förutsättningar som är avgörande. Det ger också trygghet i det resultatet och den rapport som du får som avslutning.

Komplett hjälp med QAL:

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Referenser

Här hittar du referenser till en del av de verksamheter som vi hjälper med QAL och AST.