Prestandaprov

Tester vid nya och ombyggda industrier eller förbränningsanläggningar.

Prestandaprov ger klara besked

När du har lagt ner resurser på att bygga om, bygga nytt eller renovera verksamhetens anläggningar är det självklart att det finns förväntningar på de resultat som investeringen ska leda till. Idag, när samhället ställer om till mer hållbar produktion och vill minimera miljöpåverkan är det ännu viktigare att få de effekter som satsningen är tänkt att leverera. Det handlar om att kunna räkna hem investeringen, och samtidigt också ha kontroll på utsläpp och leva upp till både myndigheters och kunders miljökrav.

Miljömätarna har många års erfarenhet av prestandaprov inom olika branscher. Mätprogram fastställs ofta i dialog med beställare och leverantör, och ett gott råd är att ju tidigare vi kommer in i processen och planeringen desto bättre är det.  Vill du veta mer om vilka parametrar som Miljömätarna har ackreditering för kan du kontakta oss eller läsa mer i metodförteckning.

Rätt svar på rätt frågor

Vid prestandaprov försöker vi också att se till så att vi tillsammans med beställare och leverantör får ut så mycket som möjligt av prestandaprovet. Vi hjälper till att föreslå kompletterande mätningar, och ibland ta bort en del som kanske inte är nödvändiga.

Rutin och tydlighet genom hela processen – men lägg tid på uppstart

Både vid test av nya anläggningar och ombyggda eller renoverade anläggningar så finns det stora förväntningar på infriande av försäljningslöften och utlovade resultat. Vi ser till att leverera svaren på frågorna, och är det något vi lärt oss genom åren så är det vikten av tydlighet redan vid uppstarten. När du väljer oss som testpartner så får du en aktör som under många år har genomfört uppdrag där höga krav ställs på oberoende och korrekthet. Vid test av anläggningar är det extra viktigt att ha ett uppstartmöte där alla förutsättningar och krav läggs på bordet för att undersökningen och det resultat som sedan redovisas motsvarar de krav som ska kontrolleras. Alla parter i testundersökningen bör vara närvarande i planeringen så att det redan från början finns samsyn och förtroende för alla delar i processen. Vi ser till att vara tydliga i vad som bör, kan och ska testas och hur det ska göras.

Fråga om prestandaprov

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Behöver din verksamhet prestandaprov?

När du letar kunskap och erfarenhet är Miljömätarna ett alternativ. Vill du veta vilken typ av uppdrag vi hjälper ill med kan du läsa mer här.