30 års erfarenhet av emissionsmätningar

Miljömätarna

Kvalitetspolicy

Nedanstående kvalitetspolicy är ett utdrag ur Miljömätarnas kvalitetsmanual.
  • Miljömätarna i Linköping AB tillhandahåller tjänster för industrier och kommuner m m vad gäller besiktningar, mätningar, analyser och utredningar inom miljöområdet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på mätningar och utredningar avseende utsläpp till luft från miljöstörande verksamheter. För detta används Miljömätarna i Linköping AB:s mobila luftlaboratorium samt det stationära laboratoriet i Linköping.
  • Miljömätarna i Linköping AB skall verka för att allt arbete som utförs skall hålla högsta möjliga kvalitet. Samtliga arbeten som utförs inom ramen för ackrediteringen skall följa vad som är skrivet i företagets kvalitetsmanual.
  • Målet med kvalitetssystemet är att Miljömätarna i Linköping AB skall kunna tillhandahålla tjänster med högsta möjliga kvalitet inom företagets verksamhetsområde. Företaget och dess anställda skall verka för att ständigt förbättra och utveckla kompetens, utrustning och kvalitet.
  • All personal i företaget skall vara insatt i laboratoriets kvalitetssystem och följa alla rutiner som beskrivs i kvalitetsmanualen och till denna relaterade dokument.
  • All personal skall ha tillgång till all dokumentation som framtages i detta ärende. Alla metoder och beskrivningar skall finnas tillgängliga för samtliga anställda i företaget.
  • Miljömätarna i Linköping AB åtar sig genom kvalitetssystem samt kvalitetsmanual och till den relaterade dokument att uppfylla ackrediteringens krav.

Vi är intresserade av våra kunders synpunkter och är tacksamma om du vill ta några minuter till att svara på vår kundenkät.

test