BAT-mätning

Kvalificerad och erfaren vägledning och hjälp kring EU:s BAT-mätningar för verksamheter inom industridirektivet.

Behöver din verksamhet hjälp med BAT-mätning?

Just nu pågår det förändringar inom EU för branscher som omfattas av och ingår i industridirektivet. Målet är att samordna krav, tillstånd och tester för att minska miljöpåverkan och driva omställningen till en mer hållbar produktion. Detta påverkar en rad branscher och industrier, men också verksamheter inom energi- och avfallshantering. Det kan betyda att reningsteknik i verksamheten behöver bytas ut, men det innebär också att du som verksamhetsutövare ska redogöra i din miljörapport hur dessa nya villkor hanteras och efterlevs i det dagliga arbetet.

I vissa fall kan dessa också innebära att nya emissionsmätningar behöver göras eller att kvalitetskontroll av nya parametrar behöver adderas in i ditt mätsystem. Hos Miljömätarna så kan du få goda råd och hjälp om hur vi ska bygga upp nya mätrutiner och kontroll av utsläpp som följer de BAT-slutsatser som gäller din verksamhet.

Vad innebär BAT för din verksamhet?

BAT-slutsatserna innebär EU-gemensamma krav på din bransch när EU:s arbete med att sätta nya begränsningsvärden och krav på villkorskontroller inom industrin är klar. Kraven  kan innebära att mätningar, gränsvärden och kontroller förändras. Idag arbetar EU med att gå igenom bransch för bransch och när slutsatserna, BAT-slutsatserna är publicerade så ska dessa sedan genomföras inom fyra år efter publiceringsdatum. I Sverige landar dessa BAT-slutsatser som generella bindande föreskrifter som ligger under industriutsläppsförordningen.


Vad är BAT?

BAT står för Best Available Technic. Det är en princip som kommer från EU:s strävan att samordna miljökrav och minska industriers utsläpp till luft och vatten. Olika branscher, som omfattas av industrins utsläppsdirektiv, IED, Industrial Emissions Directive, har eller kommer att få krav på sig att sträva mot användning av bästa tillgängliga teknik för emissionsminskning. Sedan ett par år pågår ett arbete inom EU för att förändra utsläppsdirektivet och driva på utvecklingen ännu mer för att minska klimateffekter och miljöpåverkan.

Fråga oss om BAT

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Referenser

Här kan du läsa mer om verk-samheter som Miljömätarna hjälper med BAT-mätningar.