Periodiska besiktningar

Få kontroll och löpande kunskap om din verksamhets emissioner och miljöpåverkan.

Klarhet och trygghet med periodisk besiktning

Förutom rena emissionsmätningar kan det krävas en allmän genomgång av din verksamhet, där andra kontroller görs – både de som krävs enligt lag och föreskrifter, men där du kan lägga till punkter som ger en bra avstämning för verksamhetens effektivitet och hållbarhet:
 • föregående besiktningsrapport
 • kontrollprogram som sköter egenkontroll (kvalitetskontroll och kontroll av ålder)
 • eventuella förändringar av produktion/anläggningar (slitage)
 • delegering, ansvarsfördelning i miljöfrågor
 • kemikaliehantering (egenkontroll, produktval, säkerhetsdatablad, märkning)
 • hantering och förvaring av avfall (sortering, transport, mottagare, transportdokument)
 • skötsel- och driftinstruktioner (Anläggningar, Mätinstrument)
 • underhållsrutiner, reservdelsförsörjning, driftövervakning
 • journalföring
 • reningsutrustning, funktionskontroll
 • larmsystem
 • riskanalyser

  Ackrediterat mätlaboratorium sedan 1993

  Med Miljömätarna i Linköping har du en partner som kan vara ett bollplank, diskussions-partner och en oberoende kontrollinstans vid miljötillstånd, villkorstillstånd, QAL2 och inlämning av underlag gällande NOx-mätningar:
  • Du får en rutinerad partner som har mer än trettio års erfarenhet av ackrediterad provtagning och villkorskontroll.
  • Ditt företag får en och samma kontaktperson hos oss. Det betyder att en person är dedikerad till provtagningar och mätningar i din verksamhet, men också att samma person är ansvarig för sammanställning och avrapportering.
  • Du får alltid provtagning, genomgång och rapport i varje uppdrag.
  • Du får kontinuerligt uppsatta villkorskontroller så att du håller det tidsspann som ditt företag och miljötillstånd behöver.

  Vill du veta mer om periodisk besiktning?

  Växel: 013-36 22 20
  ​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

  Referenser

  Få mer information om hur vi arbetar med våra kunder. Här hittar du referenser till en del av de verk-samheter som är uppdragsgivare åt oss.